IMAGE برگزاري دومين جلسه شوراي پژوهشي بيمارستان
شنبه, 18 تیر 1401
دومين جلسه شوراي پژوهشي بيمارستان با حضور معاون محترم پژوهشي، اساتيد گرامي واحد... ادامه مطلب ...
IMAGE راه اندازي کارگروه پژوهش هاي کاربردي بيمارستاني در مرکز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان امام رضا (ع)
دوشنبه, 13 تیر 1401
         در راستاي تقويت تحقيقات کاربردي، مرکز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان... ادامه مطلب ...
IMAGE افتتاحيه دومين مدرسه بين اللملي صرع در تالار شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا (ع)برگزار گرديد.
شنبه, 04 تیر 1401
 دکتر رزیتا خداشاهی، معاون پژوهشي مجتمع آموزشي، پژوهشي و درماني بيمارستان امام... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاري دومين جلسه گردهمايي با اساتيد گرامي مرکز جامع سلولهاي بنيادي
دوشنبه, 23 خرداد 1401
دومين جلسه گردهمايي با اساتيد گرامي مرکز جامع سلولهاي بنيادي با حضور معاون محترم... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاري کنگره پيوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکي مشهد با همکاري واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان امام رضا (ع)
سه شنبه, 17 خرداد 1401
 کنگره پيوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکي مشهد با همکاري واحد توسعه تحقيقات باليني... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاري جلسه شوراي راهبردي آموزشي و پژوهشي مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)
چهارشنبه, 04 خرداد 1401
جلسه شوراي راهبردي آموزشي و پژوهشي مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع)، با... ادامه مطلب ...
0
تاسیس
0
اساتید
0
دانشجو

تاريخچه واحد

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع) از سال ٩۵ با هدف توانمند سازی پژوهشگران و افزایش روحیه تحقیق و پژوهش تحت نظر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت خود را آغاز نموده است و در تاریخ ٩٧/۰۶/٢۵ موفق به کسب مجوز تصويب راه‌اندازي واحد از طرف معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت شد. جهت دستیابی به نتایج کوتاه مدت و نیز طولانی مدت، اهداف واحد در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی دنبال خواهد شد.

نحوه آدرس دهی مقالات (Affiliation)


واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا(ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران


Clinical Research Development Unit, Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

قابل توجه اساتید ، دانشجویان و محققین گرامی

لزوم درج نام واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع) در بخش "تقدير و تشکر" پایان نامه ها و مقالات

در بخش "تقدير و تشکر" در گزارش نهايي پايان‌نامه‌ها و مقالات (acknowledgment) منتج از طرح هايي که از خدمات مشاوره­ اي این واحد استفاده نموده ­اند، خواهشمند است توجه فرمایید که این مهم به شکل زیر اعمال گردد:

 فارسی

 از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکي مشهد، بابت همکاری براي انجام اين تحقيق تقدير و تشکر مي­شود.

انگلیسی

We would like to thank the Clinical Research Development Unit, Imam Reza Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, for their assistance in this manuscript

 در ضمن در طرح هایی که با همکاری مرکز نوشته می شود، در جدول مربوط به همکاری مراکز، نام مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع) حتماً ذکر گردد.

 

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی